REASON spol. s r.o.

www.reasonsro.cz   >  úvodní stránka

Co je nového

19.9.17 73. výzva v OPŽP


Byla vyhlášena 73. výzva v OPŽP, který se týká prioritní osy 1 - zvyšování kvality vod a snižování rizika povodní.

pokračování

19.9.17 71. výzva v OPŽP


Byla vyhlášena 71. výzva v OPŽP, který se týká prioritní osy 1 - zvyšování kvality vod a snižování rizika povodní.

pokračování
archiv novinek

Projektová a inženýrská činnost, dotační poradenství, správní poradenství, provádění staveb

Vítáme vás na stránkách společnosti REASON spol. s r.o. Poskytujeme informace o zpracování projektů, které se týkají podpory podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů evropské unie i z jiných zdrojů.


Upozorníme vás na důležité výzvy a uzávěrky aktuálních programů pro dotační podpory. Můžete si vybrat ze široké nabídky poradenských služeb, které naše společnost poskytuje podnikatelům, obcím a městům, občanským sdružením a zemědělcům.

Naše zaměření

Dotační poradenství Evropské unie

Žadatelé o dotační podporu mohou využít dotační prostředky EU v rámci jednotlivých operačních programů, programových dokumentů a dodatků, iniciativ společenství.

Pro tyto programy:

  • stanovíme vhodné opatření pro projektový záměr,
  • zpracujeme projektovou dokumentaci na investiční záměr,
  • kompletně zpracujeme žádost o poskytnutí dotace z daného programu,
  • zpracujeme podnikatelský záměr, rozpočet projektu, SWOT analýzu a logický rámec projektu,
  • poskytujeme dotační management pro zahájení realizace projektu a jeho skončení.

Projektové a inženýrské služby

Kompletně zpracujeme váš projekt, technickou projektovou dokumentaci včetně zajištění všech podkladů a stanovisek pro územní případně stavební řízení, rdále výpočty poplatků za odnětí ze ZPF.

Správní poradenství

  • nabízíme kompletní zpracování zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  • zadávací řízení pro vás zajistíme jako součást dotačního managementu nebo i samostatně,
  • garantujeme vám plnou záruku za provedené služby.

Plotové systémy

V oblasti realizace dodávek a montáží systémů oplocení se naše společnost soustřeďuje nejvíce na oplocení průmyslových a administrativních objektů, oplocení ČOV, vodohospodářkých staveb, parků, sportovních areálů, zemědělských objektů, rodinných domů atd.

Mimo realizací oplocení se zabýváme i dodávkami systémů oplocení, kompletní nabídku najdete v našem e-shopu www.plotove-systemy.cz.

Velký důraz je kladen na kvalitu veškerých dodávek a prací, samozřejmostí je při naší činnosti i ochrana životního prostředí.

Co jsme všechno zrealizovali: